Сравнително слаб е интересът към закупуване на дърва към началото на септември във всички поделения на ЮЗДП. Реализирани чрез директни продажби са едва 33 000 куб. метра, а броят на домакинствата, своевременно снабдили се с гориво, е 4 290.DYRVA-ZA-OGREV-1

„Не очакваме криза с дървата за огрев, но апелирам хората да проявят активност и да използват хубавото време, за да подсигурят отоплението си за зимата. И да следят за маркировката и необходимите превозни документи“, коментира директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов.

Директната продажба от временен склад в гората се извършва по одобрени ценоразписи за всяко териториално поделение. Цените остават същите като миналата година. Твърдите широколистни видове – бук, дъб, цер, габър, се предлагат от 34 до 42 лв. за пространствен куб. метър в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината.

Освен директните продажби от склад живеещите в малките населени места могат сами да си добият дърва. За целта още през месец май ЮЗДП информира кметовете за осигурените количества дървесина „на корен“, която се предоставя на нуждаещите се срещу списъци. Продажбата „на корен“ е най-изгодният начин, при който цената в отделните стопанства е от 7.50 до 20 лв./пр. куб. метър при широколистните и от 4 до 13 лв./пр. куб. метър за иглолистните видове.

Над 200 000 пространствени куб. метра дърва за огрев има готовност да предостави на домакинствата в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и части от Ловеч и Пазарджик през новия отоплителен сезон Югозападното държавно предприятие. Количествата са прогнозни, отчитат миналогодишното потребление, като при повишено търсене държавните горски стопанства могат да предложат допълнителни обеми.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *