Уважаема общественост,

в последните седмици се повдигна отново така наболялата тема за строеж на мюсюлмански религиозен храм в града. Предложението бе внесено в комисията по УТ и екология, на която съм председател, в ОбС и в още две комисии. До гласуване на  точката не се стигна, а се предложи да отпадне от дневния ред на ОС, поради внесени изменения  в последните минути и разминаване с преди това разгледаните и предложени показатели за съоветния имот.

Това се оказа и поводът да зачестят преките и индиректни заплахи, нападки към членовете на групата на ПП ГЕРБ в общинския съвет.

 Започнаха опити да се оказва абсурден натиск върху членове на общинския съвет, поради отношението на местната структура на ПП ГЕРБ по казуса. Като казвам натиск – имам предвид, злоупотреба със служебно положение от длъжностно лице, включително върху мен и професията ми.

Аз съм с професионална квалификация строителен инженер – част КОНСТРУКТИВНА, винаги съм имал добри отношения с колегите проектанти, без оглед на техните партийни или религиозни принадлежности. Това е нещото, което правя, което работя.  На първо място сме работещи хора, а след това политически пристрастни и обществено ангажирани. Това са нормалните отношения между хората. В смесен район като нашия, това се подразбира.

За 20 години професионален труд, за първи път ми се случва да получа закана за „разправа“, посредством работата ми, от Главен архитект в съседна община. Цитирам думите по памет: „повече негов проект няма да мине в моята община“.  Тоест – проекти, на които съм проектант, да бъдат незаконосъобразно и неоснователно възпрепятствани от експертния съвет, заради обществената длъжност, която заемам, както и позициите, които произтичат от нея. От 2004 година съм член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, от самото й основаване. Имам пълна проектанска правоспособност, работя и съм работел с колеги в общини от цялата страна – повтарям – без оглед на тяхната етническа, верска или партийна принадлежност!

Уважаеми приятели, считам, че отправената закана е в разрез с всички законови и етични норми, абсолютно недопустима, непрофесионална и твърде възмутителна!

Държа да уведомя публично цялото общество, че никакви закани, заплахи или друг вид оказване на натиск, не могат да оказват влияние върху решенията на ПП ГЕРБ в общинския съвет.

Неправомерното използване на служебно положение представлява състав по смисъла на НК и нито аз, нито някой друг от нашата група съветници, бихме се поколебали да търсим правата си в съда. За случая сме уведомили и нашия представител в Европейския парламент и областен координатор, господин Новаков, както и регионалната колегия на КИИП Благоевград.

Смятам, че е обществена отговорност, всякакви подобни опити за разделение в обществото, съпроводени с погазване на законността, етиката и морала, всякаква злоупотреба със служебно положение, да бъдат своевременно парирани.

Следващата седмица предстои отново разглеждане на точката на съвет. Ще уведомим обществеността за развоя на събитията.

С уважение

Инж. Ангел Тунчев, общински съветник от ПП ГЕРБ в община Гоце Делчев

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *