При изключително голям интерес премина по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. в Благоевград. Зам.-директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Илияна Илиева и експерти от дирекцията представиха в детайли Условията за кандидатстване по процедурата, критериите за оценка и условията за изпълнение на проектните предложения. Представителите на бизнеса имаха възможност да зададат конкретни въпроси, на които получиха отговор от експертите на Управляващия орган по програмата.

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ е по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по отворената за кандидатстване процедурата е 146 687 250 лева. Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки отделен проект е от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. в зависимост от категорията на предприятието кандидат. Интензитетът на БФП може да достигне до 70%.

Проектни предложения на кандидати, които са със седалище на територията на Благоевградска област или планират да извършат повече от 70% от инвестицията си по проекта на територията на областта, ще получат допълнителен брой точки по време на техническата оценка.

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 16.30 часа на 21 май 2019 г. Кандидатстването се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информационната среща в Благоевград е част от кампания за представяне на процедурата, организирана от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Кампанията продължава до 04 февруари 2019 г. и се провежда в 7 областни центъра в страната.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *