Стратегия за периода от 2016 до 2020 година и план за развитието на социалните услуги приеха общинските съветници в Гоце Делчев, като двата документа бяха представени от заместник кмета по социалните дейности Саид Иброш. Социалните услуги в Гоце Делчев са насочени основно към деца в риск, възрастните хора и хората в неравностойно социално положение.

59 лични асистенти се грижат за 59 лица с над 90% трайно загубена работоспособност, като срокът на този проект е до края на месец февруари. Но грижДОМ ЗА СТАРИ ХОРАата за тези хора ще продължи чрез интегрираната услуга „Нови възможности за независим живот“.

И през следващата година Домашния социален патронаж ще продължи с приготвянето и доставката на храна по домовете на 220 потребители в Гоце Делчев, Мосомище, Баничан и Борово. Общината ще продължи да подкрепя чрез услугата за социална ангажираност клубовете на пенсионерите в Гоце Делчев, Мосомище и Брезница, както и двата клуба на инвалидите в Гоце Делчев.

КЛУБА

В дългия списък на социални домове в Гоце Делчев са Домът за стари хора с капацитет 24 души, Дневния център за деца с увреждания, като там броят им е 50, Центърът за обществена подкрепа – работещ с 50 деца в риск и техните родители, Дневния център за възрастни хора с увреждания, който с посещава от 30 лица, Домът за деца, лишени от родителска грижа – с капацитет от 40 места.

ПЕНСИОНЕРИ

Сравнително нова за региона е услугата приемна грижа, в която вече са включени 19 семейства. От май 2014 г. в Гоце Делчев действа и център за настаняване от семеен тип за 14 деца и младежи с увреждания, и друг подобен център за 14 пълнолетни лица с психически увреждания. В защитеното жилище се полагат грижи в среда, близка до семейната за 14 пълнолетни с умствена изостаналост, а преходното жилище предлага социална закрила и грижа за осем деца напускащи Дома за деца лишени от родителска грижа.

Предстоящо е откриването на център за социална рехабилитация и интеграция за 20 лица и Кризисен център с капацитет за 10 души, в който ще се полагат грижи за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Престоят там ще е 6 месеца, а слугите ще са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране или социално-психологическа помощ.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *