Днес от 14 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев. Старейшините ще обсъждат следните теми:DSCN7153

 

 1. Одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие с териториален обхват община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово.
 2. Отчет за дейността на „Медицински център І-Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2015 година.
 3. Отчет за дейността на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2015година.
 4. Отчет за дейността на „Общински пазари“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2015 година.
 5. Отчет за дейността на „Селскостопански и благоустройствени услуги-Гоце Делчев“ ЕООД гр.Гоце Делчев за 2015 година.
 6. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ за 2015 година.
 7. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота“ за 2015 година.
 8. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Поддържане и ремонт на обекти – общинска собственост“ за 2015 година.
 9. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Обществена пералня“ гр.Гоце Делчев за 2015 година.
 10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот „ливада“, представляващ поземлен имот № 007060, местност „Лъката“ от землището на с.Господинци, община Гоце Делчев, за „Автоцентър с търговска дейност“.
 11. Разрешаване изготвянето на ПУП за поземлен имот № 03006, местност „Кулата“ от землището на с.Мусомища, община Гоце Делчев, за „Къща за гости с подземно избено помещение за отлежаване на вино“.
 12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот „нива“, представляващ поземлен имот № 114011, местност „Долна шипка“ от землището на с.Мусомища, община Гоце Делчев, за „Временен склад за съхранение на зърно“.
 13. Разрешаване изготвянето на ПУП за поземлен имот № 070010 местност „Горна голяма нива“ от землището на с.Мусомища, община Гоце Делчев, за „Търговски обект, склад и офиси“.
 14. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на имот „нива“, представляващ поземлен имот с идентификатор 17395.119.4, местност „Мочура“ от землището на гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „Предприятие за производство на бетонни изделия“.
 15. Одобряване на Подробен устройствен план-Парцелен план за външен водопоровод и канал за поземлен имот № 16234, местност „Кестените“ от землището на с.Делчево, община Гоце Делчев.
 16. Разрешаване изготвянето на ПУП за поземлен имот № 031057, местност „Пенковото“ от землището на с.Борово, община Гоце Делчев, за „Рибно стопанство“.
 17. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Янкулица“, землището на с.Корница, община Гоце Делчев.
 18. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр.Гоце Делчев.
 19. Предоставяне на безвъзмездно управление на помещение, публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция гр.Благоевград.
 20. Предоставяне на помещение, частна общинска собственост за безвъзмездно управление на ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности със седалище град Благоевград за нуждите им в община Гоце Делчев.
 21. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет, включен в капитала на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев.
 22. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Гоце Делчев през 2016 година.
 23. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 24. Именуване на улици в гр.Гоце Делчев.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *