През тази година Програмата за развитие на селските райони е предвидила 6,1 млн. евро за намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, както и навременно възстановяване на вече засегнати площи на територията на общините Кресна и Симитли. За тази цел, в Индикативната годишна работна програма за 2018 г. са заложени две подмерки, по които за финансиране ще могат да кандидатстват единствено двете общини и Югозападно държавно предприятие. Очаква се двете процедури да бъдат отворени през месец март, а крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде три месеца от датата на обявяване, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.   Експерти се надяват, че заложените средства в Програмата до голяма степен ще помогнат за намаляване на щетите и възстановяване на горския фонд, пострадал при големите пожари в района в края на миналото лято. Освен това, с отпуснатите средства до минимум ще бъде намален рискът от нови пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите в района на Кресненското дефиле.

 

Общо 17 процедури са заложени в Индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. Най-много средства са предвидени по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, където земеделски стопани, организации на производители и други юридически лица могат да кандидатстват за финансиране от 15 хил. евро до 2 млн. евро на проект. Това ще бъде и първата процедура по Програмата, която се очаква да бъде обявена до дни. През април пък се очаква старта на друга много търсена схема от земеделски стопани и микропредприятия – подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

От месец февруари общините в селските райони ще могат да кандидатстват с проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Средства ще се отпускат за строителство, реконструкция или рехабилитация на съществуващи общински улици и тротоари, изграждане или обновяване на площи за обществено ползване и спорт, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура, енергийна ефективност в обществени сгради.

През 2018 г. средства по Програмата са предвидени още за различни курсове и обучения, дейности за създаване и развитие на стопанства от млади фермери, инвестиции в развитие на туризма и създаване на широколентова инфраструктура в селските райони, дейности по реставрация и ремонт на сгради с религиозно значение и други. Общо за инвестиционни дейности по Програмата за развитие на селските райони през тази година са предвидени 455 млн. евро, допълват от Областен информационен център – Благоевград. 

 

 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *