Известни са резултатите от двугодишно проучване на  Българското дружество за защита на птиците смъртността на птиците причинена от конфликта им с въздушните електропроводи. Това бяха може би най-трудните години в работата ми като орнитолог и природозащитник, сподели Димитър Попов от клона на БДЗП в град Гоце Делчев. „Съгласих се да участвам в проучването за да могат да се вземат мерки за предотвратяването на смъртността на птиците в моя край. Все пак съм посветил последните 27 години от своя живот на природата, птиците и тяхното опазване. Това бе най-големият проект, в който съм участвал, а задачата не беше лека. Изискваше се голяма концентрация и повишено внимание, защото когато си на терен в дивата природа, всичко може да се обърка за секунди. На няколко пъти животът ми висеше на косъм, стръмни скали, пропасти, напоителни канали, кал, кучета, змии и разбира се не мога да не спомена и кравата Верка, която ме подгони в района на с. Баничан. Имах късмета да съм с един много ценен сътрудник, моето куче – Мравчо, което наистина ме измъкваше от абсурдни ситуации. Да рисковано беше, но сам си го избрах и не съжалявам за нито един от прекараните мигове сред природата в тези трудни времена. Отново искам да благодаря на всички, които ме подкрепяха. Моите близки, приятели,Българско дружество за защита на птиците, Община Гоце Делчев, Община Хаджидимово, Община Гърмен, Читалище „Изгрев 1930“, Чез Електроразпределение – Гоце Делчев, ТВ Запад Гоце Делчев, Радио Благоевград, Инфомрежа, 4 власт, Хроника. Кметовете и кметските наместници на селата Огняново, Копривлен, Мосомище, Илинден, Балдево, Хвостяне, Генерал Тодоров, Ново Кономлади, Склаве. Както и на всички доброволци, които се включиха в дейностите и помагаха на терен“ – допълни той.

Пълното заглавие на проекта е „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“.

Проектът се изпълнява от ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците. Финансиран от  програма „Life“ на Европейския съюз и ЧЕЗ Разпределение България.

Дейности:

Идентифициране на опасните за птиците електропроводи.

Извършване на теренни проучвания за смъртността на птиците, причинена от въздушните електропроводи.

Обезопасяване на рискови щъркелови гнезда в Западна България

Посочените резултати са от работата на БДЗП клон Гоце Делчев и отразяват дейностите от двугодишен период на проучване 2019-2020г. на територията на 5 общини в югозападна България:
Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Петрич, Сандански и обхваща 3 защитени територии: Места, Славянка, Мелнишки пирамиди.

Продължителността на проучването бе 16 месеца с общо 112 дни на терен

Изминати километри:

Пеш – 330 (2019г.) + 336 (2020г.) = 666 km.

С автомобил – 3110 (2019г.) + 3656 (2020г.) = 6766 km.

РЕЗУЛТАТИ:

Проучени електрически стълбове – 617

Проучени електропроводи – 18

Установени загинали птици – 58  28(2019г.) + 30(2020г.)

Загинали от токов удар – 25 , това най-често се случва, когато птиците кацнат върху необезопасени електрически стълбове.

Загинали от сблъсък с електрическите жици – 33, това се случва, когато грабливите птици се спускат за да ловуват или прелитат,  много често те не забелязват жиците и се блъскат в тях.

Загинали грабливи птици – 22 или по 11 на година.

Загинали не грабливи птици – 36   17(2019г.) +19(2020г.)

Опасни електропроводи:

Обидим – 8 жертви
Садово – 6 жертви
Огняново – 5 жертви
Осиково – 4 жертви
Рожен – 4 жертви
Хаджидимово – 4 жертви
Парил – 3 жертви
Топлика – 3 жертви
Ел тепе, Фурка – 3 жертви
Лозеница – 2 жертви

Част от жертвите:

Обикновен мишелов – 7

Черношипа ветрушка – 5

Гарван гробар – 5

Бял щъркел – 3

Голям ястреб – 3

Малък ястреб – 2

Орел змияр – 2

Предвижда се, обезопасяване на рискови щъркелови гнезда. Обезопасяване на електрически стълбове и жици чрез монтиране на изолатори и дивертори, които са светлоотразителни и ще бъдат видими за птиците, като очакваните резултати са намаляване на конфликта диви птици – електропроводи и смъртността на птиците като цяло, както и  подпомагане гнезденето на белия щъркел.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *