Как да ползваме битовите отпадъци и дори да извлечем полза от тях? Информация за това дадоха експертите на Областен информационен център – Благоевград, които представиха процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Процедурата цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците, прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50% от битовите отпадъци.

В информационната среща се включиха представители на допустими кандидати по процедурата, каквито са общини, сдружения със стопанска и сдружения с нестопанска цел. Схемата е насочена към управлението на битови отпадъци, а допустими за финансиране са разходи за строително-монтажни работи, машини, оборудване и съоръжения, осигуряване на софтуер и лицензи, разходи за информационни кампании.

Общият бюджет на процедурата е 9 779 150 лв. Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро), а максималният срок за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

По време на информационната среща бяха поставени редица въпроси, касаещи конкретни условия за кандидатстване по процедурата. Бяха представени и добри практики от изпълнени проекти, показващи различни възможности за използване на отпадъците. По различни програми с европейско финансиране вече има добри примери като изработване на кофи за разделно събиране на боклук от рециклирани четки за зъби, производство на чанти и ученически раници от стари дрехи и текстилни отпадъци и направа на моливи от рециклирани органични отпадъци от кафе, чай и цветя.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ е 26 август 2019 г., 18:30 ч. Кандидатстването е изцяло електронно чрез платформата ИСУН 2020.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *