Утре, 16 април, град Гоце Делчев ще се включи в Национална кампания „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020”. От 11.00 часа в залата на Община Гоце Делчев, на партерния етаж, експерти от Областния информационен център в Благоевград ще представят резултатите от проведени проучвания и анкети, както и постъпилитДА СЪЗДАДЕМе мнения и предложения на гражданите за това, какво биха искали да променят в тяхното населено място в следващите години до 2020 г.
Експерти от Община Гоце Делчев ще представят планираните инвестиции и конкретни проекти, които се подготвят за финансиране и изпълнение за периода 2014 -2020 г., и чрез които биха могли да се реализират исканията и вижданията на гражданите.
Всеки жител на града и общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и всички други заинтересовани могат да се включат в събитието.

И пак по темата, бизнесът е категоричен, че София изкуствено вдига икономическия стандарт на цяла югозападна България.
Кметовете, представители на бизнес организации и неправителствения сектор са недоволни от определянето на Югозападна България като високоразвит икономически район, от което се намаляват средствата по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Този показател е нереален, заради включването на столицата в региона. В официално писмо до вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев, те настояват София да бъде обособена като отделен икономически район, което ще гарантира реално разпределяне на средствата по тази европейска програма.
Според Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020 г., София е с най-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението през 2010 г. – 22 486 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район. В сравнение с регионите в ЕС, Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони, но все още степента му на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС.
Писмото е инициирано от Сдружението на предприемачите регион Гоце Делчев и обсъдено на разширена среща с кметовете още преди Великден, с настояване да бъдат променени дискриминационните условия за целия Югозапад в насоките за кандидатстване по програмата „Иновации и конкурентоспособност“, като се отчитат реални икономически показатели на развитие без София.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *