DSCN9298111111

Във връзка с нарастващото напрежение, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов настоява компетентните държавни институции да се произнесат по исканията на пчеларите и да предприемат мерки по спазване на Закона за пчеларството и Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Това е посочено в нарочно писмо, изпратено днес до областния управител на Благоевградска област, областна служба „Земеделие“ – Благоевград, Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград и Българска агенция по безопасност на храните – Гоце Делчев.

На 27.06.2016 г. в Общинска администрация – Гоце Делчев се проведе среща между представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград и пчелари от общината, за да се обсъди авиационното третиране срещу кръвосмучещи насекоми на територията на община Гоце Делчев. На срещата се уточниха действията, които ще предприеме Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград по спазване на изискванията на Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, за да се защитят интересите на пчеларите от районна, а именно:

–   изпращане на уведомление по горецитираната наредба в определените срокове;

–   в схемите на площите за третиране да се отразят регистрираните пчелини и не се извършва третиране над населените места и пчелините, съгласно ограниченията в Наредба №15.

На 29.06.2016 г. в Общинска администрация – Гоце Делчев е постъпило уведомително писмо от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград по Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че от 04 до 08 юли 2016 г. ще се извърши третиране срещу кръвосмучещи насекоми в районна на община Гоце Делчев. Към писмото са приложени схеми на площите за третиране.

Писмото заедно със схемите на площите за третиране са изпратени от кмета на общината на кметовете на кметства, председателя на пчеларско дружество „Детелина“, средствата за масово осведомяване и отделни пчелари, потърсили информация от общината.

На 01.07.2016 г. в Общинска администрация – Гоце Делчев постъпиха схеми с отбелязани места на част от пчелините, предоставени от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Същите са изпратени на кметовете на кметства, председателя на пчеларско дружество „Детелина“ и средствата за масово осведомяване.

На същата дата – 01.07.2016 г., от пчеларско дружество „Детелина“ – Гоце Делчев в Общинска администрация – Гоце Делчев е постъпило заявление за провеждане на протест от 04.07.2016 г. Съгласно разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите, кметът на общината е уведомил началника на РУ „Полиция“ – Гоце Делчев за протеста.

 Днес, 04.07.2016 г. в местността „Летището“ в землището на гр. Гоце Делчев, в часовете от 05.00 до 08.00 часа е възникнало напрежение между пчелари от района, в това число от община Банско, и представители на фирмата извършваща авиационното третиране.

На 04.07.2016 г. в 11.00 ч. се състоя нова среща на която пчеларите заявиха категорично, че не се спазва Закона за пчеларството и Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, тъй като:

–  периодът за третиране е изключително неподходящ (забрана в чл. 33 от ЗП);

–  говедата в района са ваксинирани;

–  има вододайни зони;

–  в приложените схеми не са отразени всички пчелини;

–  препаратът, с който ще се третира е забранен в някои европейски държави, тъй като е вреден за пчелите, рибата и пр. Препаратът е с карантинен срок 40 дни.

 По време на срещата, на която не присъства представител на Българска агенция по безопасност по храните, пчеларите настояха авиационното третиране да бъде отложено след 30 септември.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *