Днес на свое заседание МС утвърди състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Правителството актуализира процедурата и утвърди състава за мандата 2016-2020 г. Промяната е свързана с изискването всяка държава-членка на Съвета на Европа до два месеца преди обновителната сесия на Конгреса да приеме и представи за одобрение на Генералния секретар на Съвета на Европа процедура (или промяна в нея) за избор на делегати, а до шест седмици – състава на делегацията.arben mimenov

Според изискванията на Хартата и задължителната резолюция на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, делегацията се състои от петима делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи – минимум 30% от състава на делегациите да е от по-слабо представения пол.

Предложението за състава на националната делегация е направено от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

В състава на българската делегация за мандат 2016-2020 г. като представители на Камарата на местните власти влизат Арбен Мименов – кмет на Сатовча, Галина Стоянова – кмет на Казанлък, Дилян Млъзев – кмет на Елена, Красимира Германова – председател на ОбС на Созопол, Силвия Стойчева – председател на ОбС на Самоков. Заместник-представител на Камарата на местните власти е Николай Грозев – кмет на Нова Загора.

Камарата на регионите е с представител Иван Тотев – кмет на Пловдив, и заместник-представители Красимира Анастасова – кмет на Долни чифлик, Никола Белишки – кмет на Панагюрище, Емил Найденов – председател на ОбС на Горна Малина, Димитър Здравков – кмет на Садово, и Хатидже Алиева – председател на ОбС на Търговище.

От 19 до 21 октомври 2016 г. ще се проведе 31-ата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Тя е обновителна за състава на Конгреса и с нея ще се постави началото на новия четиригодишен мандат.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *