По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар –  по служебен път. Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок. При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

За новоприети в детски градини деца се изискват:

здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват:

здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От министерство на здравеопзаването oбръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *