Автор: Мариана Малакова

Новите лица в НПГ „Димитър Талев“ са млади, усмихнати, уверени в силите си, педагози, които се надяват да допринесат със своята работа за нови успехи на професионалната гимназия.

Ася Орманова е бакалавър от ЮЗУ „Неофит Рилски“ , специалност Обучение по български език и чужд език, през настоящата учебна година заема длъжността заместник- директор по учебна дейност. Младата учителка изразява задоволство от възможността да стартира своята професионална кариера в училище с традиции и модерен поглед в областта на професионалното образование. Г-жа Орманова сподели, че в работата си се ръководи от мисълта, че „границите на човешките възможности са там, където човек сам си ги постави“. Новият зам.-директор вярва в успеха на иновативните подходи в образованието, доверява се на младите хора и, разбира се, разчита на подкрепата на колектива.

Атанас Мутафчиев е преподавател в направление техническо, завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“, специалност Компютърни системи и технологии. Г-н Мутафчиев признава, че има едно предимство пред своите колеги – той е възпитаник на НПГ, завършил е промишлена електроника, с класен ръководител инж. Иван Сингартийски ,и познава учебния процес „отвътре“. Спомняйки си ученическите години, той обобщава, че всички негови учители са „големи професионалисти и по-важното, много добри хора“. Тази година той за първи път ще бъде зад преподавателската катедра, но това не го притеснява, защото се чувства подготвен за предизвикателствата в тази професия., вълнува се от срещата със своите ученици и се надява, че малката възрастова разлика ще бъде предимство в общуването.

Георги Четрафилов е с ОНС /образователно -научна степен/ доктор по икономика и управление на туризма, придобита в ЮЗУ „Нeофит Рилски“ , Благоевград. През периода 2016-2019 е преподавал в ЮЗУ, а тази учебна година е учител в направление „Организация на туризма и свободното време“. Г-н Четрафилов изтъкна, че НПГ е във фокуса на неговото професионално развитие, защото дава възможност „в ерата на ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ не само да се преподава информация, а да създават функционални навици за адекватното и приложение в пазарна среда“. За своя преподавателска цел определя насърчаването и развитието на уменията на младите хора за търсене, анализиране, интригуващо представяне на всякакъв вид информация.

Елена Ташкова, завършва СУ „Св. Климент Охридски“ , има 19 години педагогически стаж и е старши учител по биология и здравно образование. Избира НПГ „ Димитър Талев“ за свое работно място, защото е предпочитана от учениците, а това вече е предпоставка за един мотивиран, съзнателен и успешен учебен процес. Г-жа Ташкова сподели, че ще бъде удовлетворена, ако нейният предмет се превърне в любим поне за част от гимназистите. Тя смята, че знанията не са самоцелни – все пак биологията е наука за живота. Като приоритет в своята работа преподавателят изтъква развитието на логическото мислене, креативността, постигането на доверие в общуването.

Фатме Мустафова, един от младите преподаватели по Български език и литература в НПГ, завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Според г-жа Мустафова „младостта не се измерва с годините, а с духа на преподавателя, с готовността му непрекъснато да се променя и самоусъвършенства в името на постигане на определени учебни и възпитателни цели“. Тя избира НПГ, защото вярва, че това е училищната общност, която има амбиции и възможности за осъществяването им.

Новите лица на НПГ желаят здрава, успешна, ползотворна и вдъхновена година за всички ученици и учители! Много усмивки и … на добър час!

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *