Фонд „Земеделие“ одобри указанията за прилагане на отстъпката от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2017 г. От тази държавна помощ могат да се възползват земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Условие за участие в схемата е стопаните да са вписани в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители и да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година.

Необходимо е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Земеделските стопани, които стопанисват видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, се изисква да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Заявлението се подава в Общинските служби по земеделие към Областните дирекции „Земеделие“ по регистрация на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица, в срок определен със заповед на земеделския министър, посочват от ДФЗ. Изисква се към заявлението за подпомагане се приложат копия от фактурите за закупено гориво и други документи съгласно образец. Когато приключи приемът на документи, ще последват проверки на фактурите от Националната агенция за приходите, а средствата ще се плащат на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФ „Земеделие“. Общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях в първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв. За миналата година по схемата са подадени 7 468 заявления за подпомагане. На фермерите са възстановени повече от 82 млн. лв., от които близо 71 млн. лева през 2016 г. и над 11 млн. през 2017 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *