Вече са известни окончателните резултати от тазгодишното 39-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, в което за 14-ти пореден път се включи и екип Гоце Делчев към БДЗП. Това съобщи председателят на местния клон на дружеството Димитър Попов. (на снимката, заедно със свои съмишленици)
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Сравнително меката и топла зима в страната доведе до отчитането на по-малко „северни” видове птици от обикновено. Поради високите януарски температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна.
Според последните данни популациите на някои от световнозастрашените видове като малката белочела гъска и червеногушата гъска продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Освен наблюденията на птиците, екипите на Българското дружество за защита на птиците установиха множество заплахи за природата – корекции на речни корита, замърсяване на реки, мащабна ловна преса, бракониерство.

Екипът от Гоце Делчев е успял да регистрира 4090 птици от вида белочела водна кокошка и едва 260 птици от вида зеленоглава патица.

Според приятелите на птиците, резултатите могат да се интерпретират като показател за промените в средата и още веднъж да подчертаят ролята на птиците като важен индикатор за състоянието на средата, в която живеем.

Партньори в преброяването в България бяха: Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването оказаха ДЛС “Дикчан” ¬ с. Сатовча и община Гоце Делчев, които подпомогнаха преброяването в района на яз. Доспат и р. Места.1794568_1021902807823194_7148565917891944221_n

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *