Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява конкурс „Най-добрият клас“.

В конкурса могат да участват всички класове от училищата на територията на община Гоце Делчев, уточни секретарят на комисията Анета Вълева. Номинирането на класа се прави с мотивирано писмо от класния ръководител, което трябва да се изпрати на хартиен носител в Информационния център на Община Гоце Делчев или на имейла на ОКБППМН – Гоце Делчев – okbppmn@abv.bg

В информация от класния ръководител трябва да е посочен общия успех на класа за първия учебен срок на учебната 2016/2017 година. броя на неизвинени и извинените отсъствия за първия учебен срок, както и информация за отношенията между учениците в класа, за участие в доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал или проблеми, които са преодолени. Всички номинирани класове ще бъдат разгледани от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Гоце Делчев след 5 май, когато е крайният срок за подаването им.

Победителите ще бъдат обявени от кмета на община Гоце Делчев на церемонията по награждаване на отлични ученици и успешни учители при честването на 24 Май. Наградата за победителите е двудневна екскурзия в избрана от победителите дестинация в България, а всички номинирани класове ще получат грамоти за участие.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *