Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обявява:

ДЕТСКИ КОНКУРС

ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, КРАТЪК РАЗКАЗ

на тема:

БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

Във връзка с Националния празник на Република България – 3 март, Общинската комисия за БППМН в община Гоце Делчев обявява детски конкурс за есе, стихотворение, кратък разказ на тема „Българският дух през вековете”. Целта на конкурса е насърчаване на детското творчество и подкрепа на патриотичното възпитание на децата.

РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват деца от І до ХІІ клас, които се обучават в училищата в община Гоце Делчев в следните  възрастови групи:

Първа група    –   І –  ІІ клас;

Втора група    –   ІІІ –  ІV клас;

Трета група     –   V –  VІІ клас;

Четвърта група    –   VІІІ–  ІХ клас;

Пета група    –   Х –  ХІІ клас.

Всеки участник може да участва с едно произведение във всяка една от трите категории на епистоларно творчество – есе, стихотворение, кратък разказ. Творбите следва да се изпращат по пощата и да са придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, ръководител/учител/, точен адрес, телефон за връзка.

Творбите трябва да бъдат получени най-късно до 25 март 2021 г. на адрес: град Гоце Делчев – 2900, ул. „Царица Йоанна” № 2, Информационен център на община Гоце Делчев

Важно:  На плика, съдържащ детските творби следва да бъде отбелязан следния текст: „За конкурса на ОКБППМН – Гоце Делчев „БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

Конкурсните материали не се връщат и ще се използват за бъдещо отпечатване на тематичен сборник.
Резултатите ще бъдат обявени на 02.04.2021г. – Международният ден на детската книга.

Отличените участници в конкурса ще получат дипломи и парични награди.By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *