Искаме или не, от утре маските са задължителни и на открито. Без да коментираме мерките против разпространението на корона вируса, ви предлагаме информация за това, каква маска да изберете.

Маските помагат когато са подходящите, а не каквото намерим да слагаме на лицето си и да мислим, че се предпазваме. Вижте по долу таблицата за маските и в какъв процент ви предпазват, в зависимост от вида им. Благодарим на д-р Ставрос Стилиянидис за информацията!

Заради зачестилите запитвания Държавна агенция за метрологичен и технически надзор даде разяснения за маските, които отговарят на изискванията за лични предпазни средства.

Страната ни спазва Регламент (ЕС) 2016/425 относно ЛПС, приет от Европейската комисия, според който маските трябва да защитават дихателните пътища. В случая това са продукти с най-високата степен на защита – категория III, т.е. те са животоспасяващи.

Хармонизираният стандарт EN 149:2001 + A1:2009 определя тези продукти да са „филтриращи полумаски за защита от частици“, които трябва да покриват лицето от носа до под брадичката на ползвателя. Те могат да бъдат за еднократна употреба и за многократна такава.

Пазарът показва, че производителите на тези лични предпазни средства (ЛПС) имат различни решения за полумаски, предпазващи от малки частици, какъвто е и Коронавирус COVID-19. В това число попадат полумаски от тип FFP, които са с или без клапа.

Световната здравна организация е изследвала и обявила размера на вируса, от което експертите са направили заключение, че тези лични предпазни средства са подходящи да защитят ползвателя от заразата по отношение защитата на дихателните пътища. За тях хармонизираният стандарт EN 149:2001 + A1:2009 е предвидил възможност на следните три класа на защита:

маски от тип FFP1, които филтрират 50 % външния въздух,

маски от тип FFP2, които филтрират 92 % външния въздух,

маски от тип FFP3, които филтрират 98 % външния въздух.

Забелязва се, че няма 100% филтриране на външния въздух при употребата им, което е породено от факта, че при плътно поставяне на полумаската върху лицето, винаги има възможност от тъй нареченото „подсмукване“ на външен въздух.

Полумаските, произведени в изпълнение изискванията на стандарт EN 149, трябва да бъдат означени с този стандарт, година на публикуване, клас, както следва например: „Филтриращите полумаски за защита от частици EN 149:2001 FFP1“.

Тези полумаски като лични предпазни средства (ЛПС) трябва да са с оценено съответствие съобразно изискванията на Регламента. Това означава да са минали всички специални процедури на изпитване, наречено „оценяване на съответствието“, което се извършва от нотифицирани лица, получили разрешение за това от Европейската комисия.

Те също следва да носят маркировка за съответствие – СЕ, и задължително да бъдат придружени от инструкция за употреба на български език. Продуктите трябва да притежават Европейски образец на Декларацията за съответствие (ЕОДС) и тя да е достъпна за потребителя. Последното означава или ЕОДС да придружава продукта, или в инструкцията трябва да е записан линк, на който потребителят може да я намери в електронен вид.

В инструкцията производителят е задължен да информира ползвателя относно препоръките за начина на коректно поставяне и употреба на полумаската – на съхранението и, на почистването и (в случай, че се предвижда). Трябва да е отбелязан срокът на годност за употреба, както и редица други важни за потребителя неща.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *