Фирма МК -719 ЕООД, занимаваща се с търговия и производство на строителни материали, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Костадин“, разположена в землището на с. Долен. Разрешението е предоставено от МС за проучване в продължение на две години, като се предвижда за този срок да бъдат вложени минимум 13.4 хил. лв. в проучвателните дейности. Другата фирма от региона, получила подобно разрешително е „Евроколд“ ООД. Минимум 33 хил. лв. ще бъдат инвестирани в проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Арабка“, разположена в землищата на селата Дъбница, Крушево и Хвостяне. Разрешението за проучване се предоставя за срок от 2 години.

„Грома Холд“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Вельов камък“, разположена в землищата на селата Клисура и Дренково, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок титулярят ще вложи минимум 32 хил. лв. в проучвателните дейности.

За срок от една година „Баластриери“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Просото“, разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман. Предвижда се титулярят да вложи минимум 37 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Тополите“, разположена на територията на община Лом, област Монтана, „Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали. Разрешението за проучване се предоставя за една година, като за този срок ще бъдат инвестирани минимум 35.9 хил. лв. в проучвателните дейности.

„Инмат“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Било“, разположена в землищата на селата Студена и Боснек, област Перник. Минимум 48 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности в рамките на една година, за какъвто срок се предоставя разрешението. 

„Агро култури 2014“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Бялата чука“, разположена в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 55 хил. лева в проучвателните дейности.

„РИДЖ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Възел“, разположена на територията на община Черноочене и община Кърджали, област Кърджали. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период ще бъдат вложени минимум 387 хил. лева в търсещо-проучвателни дейности.

Съгласно друго правителствено решение, врачанското дружество „Булстоун“ ЕООД ще добива скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Требежа“, община Мездра. Концесионната площ е с размер от 245,3 дка. На база на количествата утвърдени запаси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 1.9 млн. лв. без ДДС. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е община Мездра. За обезпечаване на производствената си дейност от „Булстоун“ ЕООД предвиждат инвестиции в размер на повече от 1 млн. лв.

Село Долен – снимка FB

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *