Югозападното държавно предприятие напомня, че спазването на правилата за безопасност е задължение и отговорност на всеки ловец.

Новият ловен сезон за прелетен дивеч – пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина се открива на 8 август /събота/. Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Югозападното държавно предприятие призовава ловците от 28-те ловни сдружения, попадащи в11709378_978384252219634_2182808621276467744_n обхвата му, за стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал.

През последните години зачестяват смъртните случаи и наранявания на ловци при ловните излети. Лошата дисциплина, неспазване на  мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие са основните причини за черната статистика.
България има установени традиции в ловното дело повече от 130 години. За последните 200 години на територията на страната не е изчезнал нито един животински вид. За да бъде запазена и обогатена ловната фауна и за бъдещите поколения, е необходимо ловците да проявяват дисциплина и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на ловния сезон.
Преди началото на ловния излет ръководителят на лова проверява за наличието на заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. Ловци, които не са екипирани с шапка и облекло с ярък сигнален цвят, се отстраняват. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.
Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.
Във връзка с пожароопасния сезон и очакваните високи температури всички ловци се призовават да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън извън обозначените места може да доведе до възникване на горски пожари.

Югозападното държавно предприятие пожелава наслука и позитивни емоции по време на ловните излети! Спазването на правилата за ловуване, безопасно боравене с оръжие, както и опазването на горското богатство е чест и отговорност за истинския ловец!

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *