Ето отговорите на въпросите, вълнуващи родителите, семействата на децата, учениците и учителите.

– В детската/градина на сина/дъщеря ми има положително за Covid-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина?

– Не, не трябва да изследвате детето си. Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако е било в една група/паралелка с положителното дете, или заболялото дете е от друга група, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето в общи занимания.

– Мога ли да ходя на работа, в случай че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист? Кой и как уведомява общопрактикуващия лекар, че заради положителен резултат в детската ясла/градина/училище моето дете е под карантина?

– Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.Имате и право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви. Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на Регионалната здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с Covid-19 данните за карантинираните лица. Информационната система за борба с Covid-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

– В детската градина/училище на детето ми има положителен за Covid-19персонал/учител/директор. Как се процедира? Какво се случва с децата, които са били контактни със заразеното лице? Продължава ли съответната образователна институция да работи?

– При положителен случай сред персонала в детска ясла/градина/училище се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца и персонал), които подлежат на карантина. Контактните лица се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция. Лицата (деца и персонал), които не са поставени под карантина, продължават своите посещения/работа в детската ясла/градина/училище.

– В класа на детето ми има положителен за Covid-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина?

– Не, не трябва да изследвате детето си. Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания. При положителен случай на Covid-19 при ученик, съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.

– Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

– Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при Covid-19. Това е времето, през което Вашето дете след осъществен контакт с положително лице може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.

Провеждането на PCR тест в който и да е ден преди изтичане на карантината Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

– Детето ми е ученик с доказан Covid-19. Трябва ли да уведомя Регионалната здравна инспекция и/или училището? Под карантина ли е цялото семейство,или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми?

– Информационната система за борба с Covid-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за Covid-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това. Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение или се поставя под домашна изолация и лечение. Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на Covid-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.

– Учител, преподавал на детето ми, е с Covid-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за Covid-19 и за чия сметка? Ако има карантина  цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

– При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.

Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.

Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за Covid-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.

Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.

Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за Covid-19, кой заплаща изследванията?

В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

– Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен Covid-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

– При проява на клинични оплаквания за Covid-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

– Мой колега от работата има Covid-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?

– Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.

Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за Covid-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

– Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна – към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?

– Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист.

– При дете с Covid-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

– При положителен резултат за Covid-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.

– Кога РЗИ заплаща тестовете за Covid-19 на ученици и учители?

– В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *