С нови поправки в Закона за тютюна, влизат в сила санкции за съхранение и отглеждане на тютюни без сключени договори с фирми купувачи. 

ЗапGOSPODINCIовед на земеделския министър Десислава Танева изпратена до общините, в които се отглежда тютюн, уведомява тютюнопроизводителите, че до 03 юни 2016 година е удължен срокът за сключване на договори с производителите за изкупуване на суров тютюн от реколта 2016. В заповедта се казва още, че регистрацията на личните данни, информацията за площите и регистрацията на договора за изкупуване на тютюн се извършва едновременно при регистрация на производителя, а не на етапи. Корекция във вписаните данни може да бъде направена до 5 дни след извършване на регистрацията.Тя е едногодишна и не се прехвърля автоматично за следващата година.

За приключването на регистрацията и успешното въвеждане на производитля в регистъра се изискват задължително копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн и документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка.

Имоти с площ до 5 дка се установяват с всички документи, допустими като доказателство – скици, декларации и др.,които представляват  информация, индивидуализираща земеделските земи, върху която се отглежда тютюн с площ до 5 дка.

Необходими са още копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година, като такова не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година.

Важното за всички тютюнопроизводители е да знаят, че за един земеделски имот се регистрира един договор, на едно лице, за един купувач. Когато за един имот се представят два и повече договора, то площта по договорите не трябва да надхвърля площта на имота.

Сключването на договор от страна на тютюнопроизводител не поражда допълнителни задължения и санкции към него. Санкция е предвидена и произтича от факта ако се съхранява и отглежда тютюн без договор. Отглеждането на тютюн в страната без да има сключен договор и без производителят да бъде вписан в регистъра се счита за нарушение, е записано още в министерската заповед.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *