Започна изпълнението на дейностите по проект „Община Гоце Делчев – измеренията на българското европейско членство“, който се изпълнява от община Гоце Делчев в партньорство с Народно читалище „Просвета – 1865“. Проектът ще продължи осъществи до месец май 2018 г. и цели да помогне за по-доброто разбиране и оценяване същността на ЕС, да насочи вниманието на местната общност към

Основните дейности са насочени към активизиране на младите европейци на възраст 16-18 години. Изпълнението на дейностите започна с провеждането на обучителен семинар за общо 15 представители на Ученическите съвети в трите средни училища в гр. Гоце Делчев, който се проведе в залата на Общински съвет – Гоце Делчев. По време на двудневното обучение, те разгледаха три основни теми: «Същност на Българското председателство на Съвета на ЕС»; «Приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС» и «Постигнатите позитивни промени в община Гоце Делчев в резултат на членството на страната ни в ЕС».

След обучението, представителите на всяко от трите училища ще подготвят интерактивна презентация, която да включва акцентите от семинара – представени по ясен, разбираем и атрактивен начин. В презентациите ще е отделено специално място на позитивните промени в община Гоце Делчев през 10-те години членство на България в ЕС. Това е един от най-успешните периоди в развитието на общината. От 2007 до 2013 г. европейските средства инвестирани на местно ниво са над 46 милиона лева, а договорените проекти в периода 2014 – 2020 г. са за над 30 милиона лева.

След приключване на обучителния семинар, във всяко от трите средни училища в гр. Гоце Делчев ще бъдат организирани по 5 срещи, на които широк кръг ученици да бъдат запознати с подготвените в резултат на обучението презентации. Очаква се общата аудитория във всяко училище да е минимум 100 ученици.

Проектът се финансира по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, чрез Националното сдружение на общините в Република България. Общият бюджет на проекта е 3560 лева, като безвъзмездното финансиране по грантовата схема е 2980 лева.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *