Образователното министерство обяви датите на матурите за тази година. Задължителният зрелостен изпит по български език и литература ще се състои на 21 май, а вторият задължителен изпит ще е на 23 май, съобщиха от МОН.

Държавните зрелостни изпити по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

До 16 март учениците от XII клас, които желаят да се явят на матурата, трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми, в които са регламентирани видът и форматът на изпита и учебното съдържание.

В заявленията си за явяване на матури учениците посочват, че освен на задължителния изпит по български език и литература, ще се явят по определен предмет на втори задължителен изпит, както и дали ще полагат трети изпит, който е по желание.

Зрелостниците могат да избират за втори задължителен изпит, както и за матури по желание между следните предмети: математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, философски цикъл и чужд език.

Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит.

Законът за предучилищното и училищното образование позволява като оценка от втория задължителен държавен зрелостен изпит в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Те продължават четири астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително два астрономически часа, припомнят от МОН.

По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор.

По български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика и по философия се изисква създаване на текст, а по математика – решаване на задачи. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

В сайта на МОН – рубрика „Общо образование”, подрубрика „Държавни зрелостни изпити”, е публикувана подробна информация, актуална към 28 февруари 2018 г., за решенията на висшите училища в кои професионални направления и специалности ще приемат с оценките от матурите, както и за кои специалности оценките ще бъдат включени в балообразуването за кандидатстудентската кампания за 2018 г. в акредитираните висши училища в България.

За начина на балообразуване зрелостниците трябва да потърсят информация от съответното висше училище, посочват от МОН.

До 18 май 2018 г. учениците ще получат служебна бележка за допускане до матурите и ще бъдат обявени списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

Изпитните работи ще бъдат оценени в периода от 25 май до 8 юни, а резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни.

снимка: zamatura.eu

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *