Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български гражданикакто следва:

– в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново  –120 длъжности

– във факултет по „Артилерия, ПВО и КИС”  гр. Шумен –30 длъжности

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

да имат завършено най-малко основно образование;

да са годни за служба в доброволния резерв;

да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

да нямат друго гражданство;

да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

1. начална военна подготовка;

2. специална военна подготовка;

3. изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили;

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 07.09.2022г. За времето на срочната служба в доброволния резерврезервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание/1016лв. + добавки/.

2. Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 06.07.2022г..

3. За контакт и информация за конкурса:

Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05;

– офис за военен отчет в общини Гоце Делчев и Гърмен;

представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

интернет сайт на Министерство на отбраната – www.mod.bg

– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *