ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОБЯВЯВА

Подбор на кандидат-потребители за ползване на почасови мобилни здравно-социални услуги (грижа в дома):

Здравни грижи и медицинско наблюдение – измерване на кръвно налягане; консултиране на хранителен и двигателен режим; наблюдение след болничен престой; поставяне на системи, инжекции, смяна на превръзки; наблюдение за профилактика на хронични и тежки заболявания и др.

Социална услуга за организиране и помощ в ежедневните дейности – домашна и домакинска помощ (почистване, подреждане); снабдяване с храна, готвене, сервиране, помощ при хранене; помощ при поддържане на личната хигиена; придружаване до болнично заведение, служби и институции и др.

Психологическа подкрепа – консултиране по въпроси, свързани с емоционалното състояние, преодоляване на ограниченията от физическите увреждания и последиците от социалната изолация, както и опазване на психичното здраве;

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителя);

Информиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително индивидуални консултации с медицински специалисти при необходимост.

За почасовите здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща потребителска такса.

Предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги на потребителитее за период от 12 месеца – от 04.03.2023 г. до 04.03.2024 г. и за тях могат да кандидатстват:

Хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

Заявление (по образец);

Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК – ако е приложимо (копие);

Медицински протокол на ЛКК – ако е приложимо (копие);

Други медицински документи – актуална епикриза и др. – ако е приложимо (копие);

Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);

Образец на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, както и в офиса на проекта на ул. „Пейо Яворов“ № 1 – Младежкия дом.

За трудно подвижни и самотно живеещи лица е създадена организация за получаване на Заявлението-образец в дома им. За целта е необходимо да заявят желанието си за участие в проекта на тел. 0884 50 30 60 – Мария Мавродиева.

Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в офиса на проекта, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов” № 1 – Младежки дом, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.

Срок за подаване на документи – до 24.02.2023 г. включително.

На всички лица, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидат-потребителя и ще оценят потребността му от здравна и/или съответно социална услуга. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се кандидат-потребители.

Документи ще се приемат и текущо до приключване на проекта, като лицата подали заявления след 24.02.2023 г. ще бъдат вписани в списък с резерви и ще бъдат включвани в проекта при наличие на капацитет от свободни места.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *