Два пъти повече незаконна дървесина е задържана през миналата година на територията на Югозападното държавно предприятие в сравнение с 2015-та, показва доклад за дейността по опазване на горските територии.

Интензивната работа по превенция, засиленият контрол, по-голямата разкриваемост и кординираните действия на мобилните контролни звена към ЮЗДП и служителите в териториалните поделения са в основата на този резултат.

Общо 1595 акта за нарушения в горите и бракониерство са съставили горските надзиратели на ЮЗДП, пряко ангажирани с опазването по места. Над 1/3 от актовете са за незаконна сеч и транспортиране на дървесина от физически лица в районите на Самоков, Гърмен и Разлог. Основен проблем там, както и в Ихтиман, Дупница, Петрич и Струмяни продължават да са нарушенията, осъществявани от организирани групи, предимно от ромски произход. От страна на ЮЗДП са предприети действия за провеждане на съвместни акции с Дирекция „Жандармерия”.

Задържани са около 1000 плътни кубически метра дървесина, което е двойно повече в сравнение с 2015 г. От тях 800 плътни куб. метра са дърва за огрев, а останалите количества са обла и фасонирана строителна дървесина. Около 400 плътни куб. метра е задържаната дървесина в Софийска област, 300 куб. метра – в Благоевградска, 260 куб. метра – в Кюстендилска и по-малки количества в областите Ловеч и Пазарджик. Конфискувани са също 54 моторни превозни средства – при 36 през 2015 г., 39 каруци и 19 моторни триона, сочи още статистиката. Мобилността на горските надзиратели, оборудвани с автомобили със специален режим на движение, имат важна роля за по-ефективния контрол.

За допуснати нарушения през миналата година 144 горски служители са наказани дисциплинарно със „забележка” и „предупреждение за уволнение”, а 6 от тях са уволнени. На 18 служители са наложени и имуществени санкции. За неупражнен контрол на 22 служители по опазването на горските територии са съставени актове от съответните Регионални дирекции по горите.

Общо 380 контролни проверки са извършили мобилните звена на ЮЗДП, като  167 от тях са по дисциплината на ползване, а 134 – по сигнали и жалби. В седем от проверките – в Петрич, Гърмен, Елин Пелин, Земен, Гоце Делчев и „ДЛС Дикчан” са установени съществени нарушения, за които е уведомена съответната Районна прокуратура. През 2016 г. са проведени и три съвместни проверки с представители на международната екоорганизация WWF.  

943 превозни средства, транспортиращи дървесина, са проверили мобилните контролни звена на ЮЗДП през 2016 г. От направения анализ се забелязва трайна тенденция за подобряване на първоначално констатираните пропуски и нарушения в сравнение с предходните две години.

Над 2800 са постъпилите през м.г. сигнали от граждани на единния национален телефон 112. Той, заедно с въведеното онлайн отчитане на издадените електронни превозни билети, имат решаваща роля за ефективния контрол върху дейностите в горите.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *