На официална церемония в понеделник ще бъде открита напълно обновената сграда на детска градина „Радост“ в град Гоце Делчев. Цялостният ремонт на детското заведение е част от проект на община Гоце Делчев за обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации на сградата. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.

Откриването ще се проведе от 9,30 часа на 3-ти август 2020 г. (понеделник) в двора на детската градина в гр. Гоце Делчев, на ул. Завоя на Черна №13.

Проектът „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00  лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ за Община Гоце Делчев по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – едно основно училище и две детски градини.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *