Областният информационен център гр. Благоевград организира информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура. BEZOPASNI USLOVIA NA TRUDТя ще се проведе на 17 май /вторник/ от 11,00 часа в залата на партера на Общинска администрация в гр. Гоце Делчев. Допустими кандидати по схемата са предприятия, регистрирани по Търговския закон, а дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд.

Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Основен ремонт /допустим единствено за извършване на дейности по осигуряване на достъп за хора с увреждания/.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *