Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обяви процедура на подбор на проекти за logo_ae„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, съобщиха от Сдружението на предприемачите регион Гоце Делчев

Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият бюджет на процедурата е 30 млн. евро / 58 674 900 лева

Допустимият бюджет за проект  е  от 50 000 до 391166 лв. БФП

До 70% е безвъзмездната финансова помощ. Кандидатите следва да осигурят 30% собствен принос.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

  1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

2/ Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

3/ Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

4/ Ре-сертификация на системите за управление;

5/ Реинженеринг на процесите в предприятията;

6/ Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

  1. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

2/ Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

3/Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

4/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service);

5/ Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

III. Дейности за визуализация на проекта

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08 2016 г.

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *