Нов голям проект спечели и ще изпълнява Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ Гоце Делчев с водещото партньорство на Федерация на ловците на Македония и Тракия от Република Гърция.

Проектът е с наименование „Сертифицирани за опазване на околната среда“, финансиран е по програмата за Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2014-2020. Партньори по проекта от Република Гърция са Сдружение на ловците в Като Неврокоп „Artemis“ и община Като Неврокоп, а от българска страна – Сдружение „Еврорадар“.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на 24 месеца, а неговата основна цел е опазване на биоразнообразието и екосистемите посредством повишаване познанието на ловците и риболовците в тази област, чрез обучения в допустимия трансграничен регион.

В рамките на проекта ще бъде разработена обща стратегия за създаване на единен обучителен център, предоставящ съвместни българо-гръцки образователни програми за опазване на околната среда и биоразнообразието в пограничния регион. Обученията ще бъдат насочени основно към членовете на ловно-рибарските дружества от двете страни на границата. Като резултат от проведените обучения се цели въвеждане на сертификационна система, която да бъде предпоставка за получаване на разрешение за лов и риболов. При разработване на сертификационната система ще бъде използван практическият опит на България. Проектът ще подобри капацитета за опазването на биоразнообразието, чрез добре обучени и сертифицирани участници. Всички сертификационни тематични курсове ще включват общо образование за „защитник на околната среда“.

На територията на Като Неврокопи /Охиро/ ще бъде изграден център за практическо обучение, който ще може да се използва и от българските и от гръцките партньори. В сградата на ЛРС „Сокол“ ще бъде обособен теоретичния център, базиращ се на интерактивните методи на обучение чрез създаване на изнесена реалност. За целта се предвижда да бъде извършен ремонт на конферентната зала, която да бъде превърната в интерактивна обучителна зала. На третия етаж ще бъде обособена малка обучителна зала за теоретична подготовка. Предвижда се доставка на високотехнологично оборудване за интерактивната зала. В рамките на проекта ще бъдат наети и четири горски стражари с деветмесечна заетост.               Това е вторият голям проект, който спечели и ще изпълнява ЛРС „Сокол“ Гоце Делчев. Предишният бе реализиран преди няколко години и бе първият спечелен от подобно ловно сдружение на територията на Балканския полуостров. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *