Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020 е с обновен публичен модул. Надграждането на публичния модул цели по-голяма прозрачност и информираност на широката общественост, с което да се гарантира по-добра проследимост на управлението на европейските фондове и предоставяне на възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.

Към днешна дата, платформата ИСУН 2020 има над 70 000 потребители,  предлага информация и работна среда за 20 програми с външно финансиране. Още от създаването си, обаче, основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми у нас, още от тяхното възникване, да се събират, обработват и отчитат електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информация с органите на ЕК. Това осигурява проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощ, като позволява да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Изключително полезен за кандидат-бенефициентите е новият модул „Мога ли да кандидатствам“. Чрез него всеки субект може да научи по кои програми и процедури е допустим кандидат. За разлика от предишната версия на платформата, с предимно деловодни функции, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП), по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията-бенефициент.

Обновеният публичен модул на системата е изключително полезен не само за бенефициенти и експерти, работещи в тази сфера, но и за всички, които се нуждаят от конкретна информация за определени проекти, процедури или програми. Представители на медиите и всеки отделен гражданин вече много лесно в реално време могат да правят справки за сключени договори, изплатени средства, наложени финансови корекции, тръжни процедури, брой проекти, по които работи даден бенефициент или изпълнител. ИСУН 2020 предоставя актуални справки по райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източници на финансиране.

През 2015 г. ИСУН 2020 печели първо място за IT проект в категория „Обществени организации“, а към днешна дата, обемът публична информация надхвърля нормативните изисквания. Това прави българската платформа най-прозрачната в ЕС, съобщават експертите от Областен информационен център – Благоевград. Публичният модул на ИСУН 2020 е достъпен на интернет адрес http://2020.eufunds.bg.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *