Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово разработва Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) с период на реализация до 2020 г. На базата на широк кръг проведени срещи и обсъждания с над 600 заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и на основата на всеобхватно проучване на територията, проведени в периода от февруари до май , е разработен проект на стратегията, която включва мерки от Програмата за развитие на селските райони, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.

В случай че стратегията бъде одобрена от министерство на земеделието и храните, бенефициенти от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово ще могат да кандидатстват с проектни предложения по мерките на стратегията до 2020 г.

Стратегията е все още в проект, което означава че същата може да бъде променяна или допълвана с предложения на заинтересованите страни.  Финалното обществено обсъждане на проекта за стратегията, на което ще бъдат представени окончателните мерки, допустимите дейности и кандидати, максималната стойност на проектите, интензитетът на финансовата помощ и критериите за оценка на проектни предложения, ще се проведе утре (18 май 2016 г. от 10:00 ч). в административната сграда на Община Гоце Делчев. Поканени са заинтересовани страни и потенциални бенефициенти от трите общини – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.MIG

След провеждане на общественото обсъждане предстои приемането на стратегията от Общинските съвети в Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, както и от общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. До края на месеца стратегията трябва да бъде внесена в Министерство на земеделието и храните. 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *