Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен “магистър” по медицина, да имат пет години трудов стаж като лекар, да имат придобита специалност и да не са осъждани.

Конкурсът предвижда събеседване за защита на представената бизнес-програма за управление на “Медицински център І – Гоце Делчев” ЕООД  Гоце Делчев за тригодишен период, като крайният срок за подаване на документи е 15 април 2019 г. Комисия назначена от кмета на общината извършва предварителен подбор на кандидатите, чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.

На лицата преминали предварителния подбор се предоставя информация за дружеството, включваща последния годишен счетоводен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, щатното разписание на работещите, проекто-договор за възлагане на управлението. До 3 май 2019 г. те трябва да внесат в информационния център на община Гоце Делчев своите бизнес програми. 

 

 

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *