На 22.06.2020 г. Община Гоце Делчев организира Събитие на открито в градския парк за представяне на проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“,  акроним SoSEDEE, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9c.01от 27.07.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. Партньори в изпълнението на проекта са: Община Гоце Делчев – водещ партньор, SOS Детски селища Гърция, Катедра Научно управление и технологии гр. Кавала, Елински международен университет, Гърция. 

В рамките на инициативата бяха представени целите и изпълнените до момента проектни дейности. Ключово значение за общината и региона има създаденото ново общинско социално предприятие „Цветен град“, чиято модерна технологична оранжерия бе официално открита вчера. В нея ще се отглеждат семена, цветя и листнодекоративни растения, които ще се използват за зацветяване на обществените пространства в града. Новото социално предприятие предоставя възможност за трудова заетост и придобиване на нови професионални умения за хората от уязвимите групи в региона.  

 

Присъстващите на събитието получиха информационни брошури, в които са  обобщени основните резултати по проекта: разработеният предварителен бизнес план за развитие на социалното предприятие, осъщественото проучване на тема „Профил на социалното предприемачество в трансграничната зона“, както и за проведената обучителна програма за социалния предприемач. Жители от община Гоце Делчев, както и от съседните населени места, получиха от изработените в рамките на проекта тениски и керамични чаши.

Координаторите на проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, благодариха на всички за проявения интерес и участие в Събитието на открито.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) INTERREG V-A Гърция-България 2014 -2020.

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е отговорност единствено на община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *