На съвместна он-лайн среща бе учреден Консултативен съвет за справяне с кризисни ситуации с трансграничен обхват по проект „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пангео“, акроним MED4ALL, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9a.02 от 05.09.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020

Събитието бе организирано, за да представи разработена съвместна стратегия за действие при заразни болести и създаване на Съвместен консултативен съвет на докторите от първичната помощ от двете страни на границата за координация, превенция, наблюдение, ранно предупреждение и контрол на заразни, инфекциозни и паразитни болести с трансграничен характер.

Съвместният план за действие е създаден, за да подпомогне медицинските власти и ръководителите, както и лицата, вземащи решения, за обмен на ценна информация, навреме и с точност. Този документ има за цел да предложи тактически подход за справяне със заразни и инфекциозни болести, които засягат трансграничния регион и представляват предизвикателство за първичната медицинска помощ, включително тези, които се разпространяват в труднодостъпни и отдалечени райони на целевата трансгранична зона. Специално внимание е отделено на прилагането на телемедицината като средство за бързо реагиране за ограничаване на огнища на тези заболявания, както и на механизмите за контрол, наблюдение и оценка на този подход.

На срещата бе отделено внимание и на създаването на трансграничен консултативен съвет за подобряване на взаимодействието между партньорите по проекта по отношение подобряване на здравния статус на населението и ограничаване разпространението на заразни и инфекциозни болести.

Координацията, превенцията, наблюдението и ранното предупреждение и контрол на заразни, инфекциозни, паразитни и други болести с трансграничен характер, заедно с използването на други инструменти като работа в мрежа с други области и държавните медицински органи могат да се превърнат в инструмент за навременно решения за предотвратяване на бедствия, дължащи се на зарази, в общественото здравеопазване и местните икономики.

Основната цел на трансграничния консултативен съвет е да допринесе за подобряване на здравния статус в зоната на интервенция, като същевременно ще следи развитието на избраните заболявания чрез Съвместния трансграничен консултативен съвет.

.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.