В четвъртък старейшините на Гоце Делчев се събират на свое редовно заседание. Ето по кои въпроси трябва да гласуват:

1. Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците РСУО – Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021-2028 г.
2. Приемане на План за устойчива градска мобилност за гр. Гоце Делчев.
3. Актуализиране на входни такси и беседи в Общински исторически музей – Гоце Делчев.
4. Даване съгласие на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев да утвърди началните основни заплати на заетите категории персонал.
5. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
6. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
7. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
8. Отчет за дейността на общинско предприятие „Чистота“ гр. Гоце Делчев за 2023 г.
9. Отчет за дейността на общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост“ гр. Гоце Делчев за 2023 г.
10. Отчет за дейността на общинско предприятие „Селскостопански и благоустройствени услуги“ гр. Гоце Делчев за 2023 г.
11. Отчет за дейността на общинско предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ гр. Гоце Делчев за 2023 г.
12. Отчет за дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ за 2023 г.
13. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 17395.178.5, местност „Текето“ от землището на град Гоце Делчев, за „паркинг за селскостопанска техника“.
14. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Янко Георгиев Ценкин.
15. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Алия Алиев Велишов.
16. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Фатма Алилова Кърпачева.
17. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Муса Шабанов Фетахов.
18. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
19. Одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гоце Делчев.
20. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на паркинг на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *