„ВИЕМЕНДИ” ЕООД, град Благоевград, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на „Виеменди“ ЕООД” с договор BG16RFOP002-2.024-0446-C01, финансиран по процедура „Насърчаване на предприемачеството” от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за

„Музикален продуцент”

Изисквания:

1. Образователно-квалификационно ниво: завършено минимум средно образование

2. Професионален опит в областта на предприемаческата идея: минимум 2 години професионален опит в областта на музикалното и танцово изкуство. Опитът в участието в ТВ и фолклорни програми ще се счита за предимство.

3. Допълнителни изисквания: творческо портфолио от реализирани проекти, участия и др.

Забележка: на длъжността ще се наеме лице с трайно увреждане (с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто)

Функции (отговорности и задължения):

1. Събиране на идеи и разработки за различни музикални проекти, които да се включат в портфолиото на компанията;

2. Проучване на различни сценарии за музикалните проекти;

3. Съгласуване с Директор продукция на всички елементи от реализацията на избрания музикален продукт;

4. Търсене на нови изпълнители, които да работят с компанията; цялостно менторство по пътя на навлизането им на музикалния пазар;

5. Наставляване на изпълнителите по време на записите;

6. Предприемачески функции, свързани с разпространението на авторската продукция на компанията.

Период на заетост: 14 месеца

Часова заетост: 4 часов работен ден.

Месторабота:град Гоце Делчев.

Забележка: работата е свързана с провеждане на снимачни дни в цялата страна и чужбина.

Моля, заинтересованите да представят следните документи:

1. Автобиография;

2. Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

3. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

4. Творческо портфолио от реализирани проекти, участия и др.

Документите, моля да бъдат представени на електронен адрес: viemendi@abv.bg в срок до 21.12.2019 г.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *