Младежко обединение в БСП –Гоце Делчев организира фотографски конкурс на тема „Моят град Гоце Делчев“, посветен на 108-тата годишнина от освобождението на град Гоце Делчев. В конкурса ще могат да вземат участие всички желаещи жители и гости на нашия прекрасен град.Темите на изображенията могат да включват материално и нематериално наследство (напр. сгради, изкуство, текстил, машини; традиции, знание, умения, език и т.н.); природни дадености (пейзажи, флора и фауна); дигитално/цифрово наследство.Гласуване във фейсбук страницата на Младежко обединение на БСП–Гоце Делчев, ще определи победителите в конкурса.

Гласуването става от 31.10.2020г. до 05.11.2020г.

Регистрация и участие:

1.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес movbspgd@abv.bg

1.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация: заглавие на снимката; име на автора фотограф; текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака); телефон за връзка. Изпратилият снимката носи отговорност за авторските й права. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация, или такива които не са авторски. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

Ограничения:

2.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса.

3. Допускат се обработка на яркост и контраст, изостряне на изображението, прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

Конкурсът се открива на 19. 10. 2020 г. Снимките се изпращат до 30. 10. 2020г. Гласуването започва на 31. 10. 2020г. Краят на конкурса настъпва в 20:00ч. на 05. 11. 2020г. Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

Наградата за 1-во място е 150 лева, за 2-ро място – 100 лева и 3-то място – 50 лева. Личните данни, които ни предоставяте за целите на конкурса, са защитени съгласно правилата на Регламент (EC) 2016/679, използват се единствено за целта на провeждането му и няма да се използват за никакви други цели. Информацията е достъпна само на журито в конкурса във връзка със служебните им задължения и не подлежи на предаване на други администратори. Съгласно регламента, всеки има право на информация, достъп до личните му данни, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост на данните, възражение срещу обработване на личните му данни.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *