Стотици жители на Благоевградска област се включиха в информационните срещи и посетиха откритите приемни на Областен информационен център – Благоевград, които се проведоха в 14-те общини на региона през последните две седмици. През тази седмица експертите на центъра посетиха Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, където представиха предстоящи възможности за финансиране на различните мерки за енергийна ефективност. Над сто жители на град Гоце Делчев дойдоха на чуят разясненията на експетите.

Средства за енергийна ефективност са предвидени за домакинствата, за бизнеса, за публични и обществени сгради като финансиране ще бъде осигурено от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост. По програма „Развитие на регионите“ ще бъде допустимо саниране и на еднофамилни къщи в 50 града в страната, сред които от Благоевградска област попадат Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Те обаче ще трябва да попадат в цялостна проектна идея, която предвижда подобряване във визията на цял район в конкретното населено място. Енергийно бедните домакинства Благоевград, пък ще могат да кандидатстват и за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологосъобразни такива по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. По последна информация от Министерство на регионалното развитие и благоустройството приемът по първите мерки за енергийна ефективност, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), се очаква да стартира през месец септември тази година. Близо 1,2 млрд. лева са предвидени по Плана за саниране на жилищни сгради, като равен достъп до финансиране ще бъде осигурен както за малките, така и за големи жилищни сгради. Новост при тази кампания за саниране на жилищни сгради е, че за многофамилни се очаква да се считат такива с три и повече жилища. Като малки многофамилни жилищни сгради ще бъдат категоризирани тези с между 3 и 36 апартамента, а големи – с над 36. Друга новост е, че решението за участие в програмата за саниране ще се взима с 50% съгласие на собствениците, а не 67% или 100%, както беше до сега.Всички сдружения на собствениците, които подадат документи до края на март 2023 г., ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Тези, които се включат след това, ще трябва да осигурят собствено финансиране в размер на 20%. Освен ремонти с изолация по фасади, покрив, нова дограма, допустими ще са и мерки като нови системи за отопление, ел. инсталации, ВЕИ за ток и топла вода. По Програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради от НПВУ за финансиране са предвидени два вида мерки за възобновяема енергия в домакинствата. Едната предвижда изграждане на слънчеви системи за битова гореща вода, а втората – изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за слънчеви системи за БГВ на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960,83 лв.. За изграждане на фотоволтаични системи за подсигуряване нуждите на домакинството от електро енергия се предвижда финансиране от 70% до 100%, но не повече от 15 000 лева на домакинство. Експертите на Областен информационен център – Благоевград продължават да предоставят информация на заинтересованите лица, които могат да ги посетят на място в офиса на центъра, на служебните телефони или на електронната поща на ОИЦ – Благоевград.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *