Днес беше открита напълно обновената детска градаин „Радост“ гр. Гоце Делчев. Детската градина е включена в проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., спечелен от община Гоце Делчев.

На тържественото откриване на напълно обновеното детско заведение присъства заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководството на община Гоце Делчев, общински съветници, директори на детски и учебни заведения, родители.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации на сградата. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.  „В резултат на партньорството, което имаме с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в последните години в община Гоце Делчев се реализираха много проекти. Сред тях са цялостното обновяване на Западния квартал, по образователната инфраструктура, освен Детска градина «Радост» са включени също Детска градина «Калинка» и Второ ОУ, което е пред завършване до края на месеца. Споменавам част от проектите, за да изкажа своето уважение и благодарност към заместник-министър Николова, с която работим от доста години“, каза в своето привествие кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов. Той допълни също, че в конкретния случай не става въпрос за обновена, а за нова Детска градина, защото от откриването й през 1967 г. до момента в ДГ «Радост» са правени само козметични ремонти.

Заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова също изрази задоволството си от резултата, който вижда и положените усилия от страна на местната власт и изпълнителите. «Досега успешно си партнираме с община Гоце Делчев. Тя е наш бенефициент от първия програмен период с проекти за над 30 милиона лева. Към настоящия момент изпълняваме съвместно проекти за над 12 милиона лева. Предстои ни да обновяваме многофамилни жилищни сгради, да откриваме и нови социални услуги до края на този програмен период. От тук нататък да си пожелаем все така успешно развитие на територията на града и общината», заяви заместник-министър Николова. В знак на уважение тя получи от кмета на община Гоце Делчев почетния знак на града и книга, посветена на патрона на града.

След това заместник – министър Деница Николова, заедно с кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и председателя на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, прерязаха лентата и официално откриха новата придобивка.

Проектът „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ е вторият, който стартира от одобрената Инвестиционна програма на общината по ИПГВР 2014-2020г., която е на обща стойност от 19 070 867,83 лв.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *