Комплекс от мерки и проактивни действия за своевременно осигуряване на достъпни цени на дърва за огрев на населението през 2022 г. , съобщават че предприемат от Югозападното държавно предприятие. До 31 януари на директорите на териториалните поделения на ЮЗДП е разпоредено да инициират срещи с кметовете на съответните общини за уточняване на реда и начина за продажба на дърва на физически лица /на корен, от склад и доставка до краен клиент/. До 15 февруари кметовете следва да представят в горските и ловни стопанства коректни списъци на желаещите да закупят дърва, като се посочат необходимите количества за директни продажби за лична употреба чрез продажба на корен или продажба от склад. Определените количества по общини и цените ще бъдат оповестени на видно място в кметствата и в държавните горски и ловни стопанства в обхвата на ЮЗДП, както и на интернет страниците им.

До края на февруари ЮЗДП се ангажира да разкрие 8 нови централни склада за продажба на дърва на населението в държавните горски стопанства в Елин Пелин, Етрополе, Добринище, Кресна, Невестино, Петрич, Пирдоп и Самоков. Така с обособените преди 4 години складове в Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Осогово, Дупница, Брезник, Витошко-Студена и София общият им брой ще достигне 16. До края на март действащите към момента централни складове трябва да осигурят и поддържат около 200 пространствени куб. метра налични количества дърва в тях, за да могат да реагират гъвкаво при повишено търсене.

За да се избегнат спекулативни цени, в зависимост от спецификата на съответното горско или ловно стопанство, приоритетно ще бъдат обособявани обекти и обявявани процедури за добив, товарене, транспортиране и разтоварване до крайния клиент. В този случай общата стойност на услугата до крайния клиент не бива да надвишава 90 лв./пространствен куб. метър с ДДС. Предстои провеждането на процедури по ЗОП за закупуване на 7 товарни автомобила за транспортиране на дървата за огрев до краен потребител и още 4 лекотоварни за доставка на дървесината в самите населени места. Предвидено е също закупуване на 4 машини за цепене на дърва, така че клиентът да ги получава нарязани и нацепени, готови за употреба.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *