PLAKAT-A4

НЕВРОКОПСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
О Б Я В Я В А
ФОТО КОНКУРС НА ТЕМА:
ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Конкурсът приключва на 12 април 2016 година

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
o В конкурса могат да участват лица над 6 години, които живеят на територията на
Неврокопска епархия.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ
o Фотографиите трябва да са направени до 3 (три) години от датата на подаване на
заявка за участие.
o Фотографията трябва да е оригинален материал с автор – участника в конкурса.
С включването си в конкурса, участникът потвърждава, декларира и гарантира, че представената фотография е оригинално произведение, създадено единствено от него и не нарушава каквито и да са авторски права.
o Фотографиите не трябва да съдържат неприлично, провокативно или друго
предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
ФОТОГРАФИИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
o Цветни или черно бели фотографии. На всяка фотография трябва да бъде посочено и
описано името на участника, адрес и телефонен номер на участника.
o За конкурса се предоставя оригиналния филм (диапозитив или негатив) – jpeg или jpg,
с размер на файла не по-малък от 2 MB.
o Фотографиите могат да се изпратят на адрес: 2900 Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев – 1,
Неврокопска света митрополия ЗА КОНКУРСА „ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ“,
или по електронен път на email: photokonkurs2016@gmail.com
НА CD ИЛИ ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (НЕ ПО-МАЛЪК ОТ А4).
o Максимален брой снимки за изпращане – 3 броя.
o Организаторите не се ангажират с връщане на изпратените материали.
o Срок за изпращане – 12 април 2016 година.

ЖУРИ:
свщ. ик. Евгени Мангалов – председател на журито
Членове: Димитър Сърбов – художник
Сашо Харисков – художник
Мария Касова – дизайнер
Крум Дамянов – теолог
Журито ще оценява всички имащи право на участие представени снимки на базата на следните критерии (“Критерии за оценка”) – Творчество и Фотографско качество.

НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СТАНАТ ИЗВЕСТНИ НА ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА 12.05.2016 г. от 18:00 ч. В НОВАТА СГРАДА НА НЕВРОКОПСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Фотографиите ще бъдат включени в ПЪТУВАЩА, БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА, която ще посети градовете Благоевград, Банско, Сандански и Петрич.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *