С официално откриване на три обекта, приключи успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Неговата обща стойност е 758 556.22 лева, от които съфинансиране от ЕФРР – 630 747.73 лв., национално съфинансиране – 111 308.43 лева, а собственият принос на община Гоце Делчев е в размер на 16 500.06 лв.

Община Гоце Делчев организира днес заключителни информационни събития по този проект, първото от които бе пресконференция. По време на нея бяха представени всички извършени дейности по проекта, реализираните ползи и резултати от него. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност на трите многофамилни жилищни сгради в град Гоце Делчев: – енергоспестяващи мерки за топлоизолиране на външни стени, покрив и подове; подмяна на дограма; енергоспестяващи мерки по осветителна инсталация в общите части; технически мерки, предписани в техн.обследвания и паспорти на сградите – хидроизолация на покриви, подмяна на улуци и водостоци, ремонт на комини, парапети по стълбища, козирки на входове, нови домофонна инсталация и мълниезащитна инсталация, огнеустойчиви врати за отделяне на стълбищна клека от мазета; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, чрез ремонт на тротоарна настилка пред входове и доставка на мобилни устройства/роботи за асистирано изкачване на стълби.

На пресконференцията присъства ръководството на община Гоце Делчев, както и представители на фирмите-изпълнители на обектите.

След това, бе направено и официално откриване на трите обекта, намиращи се на бул. „Гоце Делчев“ блок №29 вход А, ул. „Дунав“ блок № 27 и блок № 28 на които присъства кмета на общината Владимир Москов, заместник-кметът Валери Сарандев, председателя на Общинския съвет Димитър Балтаджиев и живущи в жилищните сгради.

Постигната е основната цел на проекта, а именно: обновяване на жилищната инфраструктура в гр.Гоце Делчев за осигуряване на по-добри условия на живот за живущите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Общо 60 домакинства в трите сгради вече се радват на постигнатите резултати и ефекти от изпълнението на проекта.

Това е поредният успешно изпълнен проект за енергийна ефективност на община Гоце Делчев.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *