Послание за Пасха, 2016
към православните християни в Неврокопска епархия

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ,
СЪС СМЪРТТА СИ СМЪРТТА ПОБЕДИ И НА ТИЯ,
КОИТО СА В ГРОБОВЕТЕ, ДАРУВА ЖИВОТ!

Възлюбени в Господа чеда на светата Неврокопска епархийска църква,

Х Р И С Т О С В О С К Р Е С Е !
Първите думи, които възкръсналият от мъртвите Господ Иисус Христос, отправи към цялото човечество, в лицето на жените мироносици, бяха: „Радвайте се!” (Мат. 28:9). Те не само чуха първи този възторжен поздрав, но и се удостоиха да бъдат първите дръзновени благовестници на славното Христовото възкресение чрез думите, отправени към тях от Самия Спасител: „не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят” (Мат. 28:10). Тяхната проповед, изпълнена с безсмъртна надежда и неземна радост, бе приета от св. Апостоли и, както четем в Деяния апостолски: те „свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички” (Деян. 4:33). Господните апостоли, които Господ нарече Свои братя и приятели, дръзновено и безстрашно, въпреки, че многократно бяха подлагани на гонения, унижения, скърби и много пъти педавани на смърт, проповядваха на народите Христовото възкресение. Непоклатима основа на тяхната проповед бе вярата им, „че Христос умря за греховете ни, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията” (1 Кор. 15:3-4). Вяра, която са имали и изповядвали всички светии и правидници и, която е радост, любов и живот за всички верни Божии чеда в продължение на повече от две хилядолетия.
Светата Господня Пасха призовава днес и нас да бъдем нейни благовестници в съвременния свят, който повече от всякога се противи на Христа с неприкрита омараза и ненавист. Но ние, православните християни, сме убедени, че благодатта на Светия Дух, която е умъдрявала, укрепявала и напътствала св. апостоли и е съдействала за тяхното благовестие по целия свят, умъдрява, укрепява и напътства и нас, за да благовестим не толкова с думи, но най-вече с делата си. Тази благодат неизменно пребъдва в Едната света, съборна и апостолска Църква. Тази спасителна благодат всички ние сме приели в тайнството на св. Кръщение. Тази благодат изцерява нашите немощи и покрива недостатъците ни, за да бъдем продължители на делото на светите апостоли и дръзновени проповедници на славното Христово Възкресение.
Св. ап. Павел ни увещава да мислим и да следваме само това: „що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала…” (Фил. 4:8-9) и Бог на мира ще бъде с нас.
От все сърце и душа честитя на всички вас, братя и сестри, православни християни, в пределите на богохранимата Неврокопска епархия, Празника на празниците – Възкресение Христово и пожелавам благодатта на възкръсналия от мъртвите наш Спасител и Господ Иисус Христос преизобилно да се излива над вас и вашите семейства. Тя да ви напътства и укрепява в трудности и скърби и да утешава и радва духовно сърцата ви като ви запази в крепко здраве и сили.
Отечески ви поздравявам с най-жизнерадостния поздрав:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пасхално благословение,
† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
11 1312

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *