Кметът на община Гоце Делчев ВладиV. MOSKOVмир Москов подписа с избрания изпълнител – Обединение „Неврокоп“ гр.Гоце Делчев, договора за изпълнение на поредния голям инфраструктурен проект, спечелен от общината.
Подписаният договор е за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница, с.Буково и с.Баничан“. Той се финансира със средства от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на договора е 4 889 497.64 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителството е 109 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка.
В рамките на договора за строителство се предвижда да се извърши частична реконструкция на водопроводната мрежа в селата Баничан, Борово, Буково, Корница и Лъжница, както и възстановяване на уличната настилка в засегнатите участъци. Ще бъдат подменени тръбните системи и част от съоръженията действащи към момента. Общата дължина на мрежата, която ще бъде подменена е 9 924 линейни метра, като се предвижда тя да бъде изградена от полиетиленови тръби.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *