Българското законодателство постави строги правила, които ограничават извършването на плащания в брой на суми над 10 000 лева или над левовата равностойност на тази сума в чужда валута и тези промени влязоха в сила, напомня в бюлетина си Сдружението на предприемачите в регион Гоце Делчев.

V BROI
Промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), с които максималната сума, която може да се плати в брой бе намалена от 15 000 на 10 000 лева, бяха обнародвани в ДВ, бр. 95 от 2015 г. и официално влязоха в сила от 1 януари 2016 г. Обективно погледнато, промените се правят с цел да се продължи политиката за ограничаване на сивият сектор в икономиката на страната чрез насърчаването на отчитането на реалните обороти от стопанската дейност и същевременно да се стимулира използването на пълния потенциал на банковата система.
За кои плащания важи ограничението
Важно е да се наблегне на факта, че ограниченията в ЗОПБ за плащане в брой на суми над 10 000 лева се отнасят единствено за извършване на плащания на територията на страната. Плащания, които не се извършват на територията на страната, независимо от това кой ги извършва, не попадат в териториалния обхват на закона. Разпоредбите на закона се прилагат за плащания на територията на Република България, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лева, както и по отношение на плащания, чиято стойност е под 10 000 лева, но представлява част от парична сделка по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лева. Посочените плащания задължително се извършват чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Разпоредбата за банковото плащане на суми в чуждестранна валута се прилага като се вземе предвид тяхната левова равностойност. Ако тя е равна или надвишава 10 000 лева, парите трябва да бъдат преведени по банков път. Равностойността в левове се определя по курса на БНБ в деня на плащането.
Ограниченията, предвидени в Закона за ограничаване плащанията в брой се отнасят за всички плащания между физически лица, между юридически лица и между физически и юридически лица, намиращи се на територията на Република България.
Плащания, за които ограничението не важи
Законът за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) не се прилага в случаите на:
• теглене и внасяне на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
• изплащане на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.
• замяна от банки на повредени български банкноти и монети;
• теглене и внасяне на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
• сделки с чуждестранна валута в наличност по занятие;
• операции с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
Санкции
Санкциите при нарушения са в размер на 25% от общия размер на направеното плащане, ако става дума за физическо лице и 50% ако нарушител е юридическо лице. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.
В този смисъл, за да се избегнат всякакви нежелани и неволни нарушения на правилата и ограниченията, регламентирани посредством ЗОПБ, както и с оглед високите парични санкции при допускане или извършване на нарушения, е необходимо – при незнание на новостите в законовата уредба или колебание при неговото прилагане в конкретни практически ситуации – да се потърси съдействието на опитен специалист, който може допълнително да Ви информира и консултира.

Автор на статията е Анелия Петрова – Управляващ съдружник в Крестън БулМар – Кюстендил

By hronika

One thought on “Плащания в брой над 10 хиляди лева”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *