На 01.03.2021 г. Община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Гоце Делчев“, който ще продължи една година. Целта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги с разпространението на COVID-19.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, психологическа подкрепа, консултиране.

На възрастните е осигурена доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребТранспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

По отношение на превенцията на Ковид са осгурени лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги за COVID-19. Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

В проекта ще бъдат обхванати 457 лица, като 53 лица от тях ще получават патронажна грижа. 244 са лицата, които ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19. 160 лица, заети в социалните услуги ще получат подкрепа и ще бъдат включени в мерки за превенция на риск от заразяване с COVID-19.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *