Наскоро в редакцията получихме писмо от НОИ с искане за запор на заплатата на журналистка, която отдавна не работи с нас. Сумите, която дължи бившата служителка във вестника са сериозни. Сигурно има и много други хора, които са разчитали, че могат да „прецакат“ държавата или пък банките. Затова публикуваме тази полезна юридическа информация. Всеки може да направи своя избор, след като прочете съветите. DANYCI

 

НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ – КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ?
Публичните задължения – задълженията за данъци, осигуровки и други – се погасяват с изтичане на срок от 5 години.
КОГА Е НАЧАЛНИЯТ МОМЕНТ, В КОЙТО ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ТОЗИ СРОК?
Принципът е, че давността започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, в която съответното задължение е следвало да се плати.
Например за данъците за 2007 година- същите следва да бъдат декларирани и съответно платени през 2008 година. Давността за тях започва да тече от 01.01.2009 година и изтича на 01.01.2014 година. Но давността изисква да сме активни. Дори и да имаме задължения, които вече са погасени по давност, те остават да съществуват и могат да бъдат изисквани от нас.
КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ИМАМЕ НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ВЪЗНИКНАЛИ ДО КРАЯ НА 2007 ГОДИНА?

1.Желателно е на първо място да изискаме ПИСМЕНА СПРАВКА от НАП за наличието или липсата на задължения към държавата, за да знаем какви задължения имаме и съответно за кои периоди.

Подобна справка можем да направим и в сайта на НАП, но затова ни е нужен персонален идентификационен код. Как се издава той? Този код се издава от НАП по наше искане Веднага и Безплатно.
С измененията на Данъчно-осигурителният процесуален кодекс се удължи срока, в който можем да направим своите възражения в тази насока.
2. Ако имаме подобни задължения, ние можем до края на 2014 година, да подадем ПИСМЕНО ВЪЗРАЖЕНИЕ до съответното поделение на НАП –по постоянен адрес, ако сме физически лица или по адрес на съдебна регистрация, ако сме юридически лица. В това възражение, ние ще направим ИСКАНЕ нашите задължения да бъдат отписани, позовавайки се на изтеклата им давност.
КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ПРОПУСНЕМ ДА НАПРАВИМ СВОЕТО ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА СТАРИТЕ СИ ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ?
Края на февруари 2014 година бе премахната Единната данъчна сметка. На нейно място от 01.03. има въведени 4 сметки:
– сметка за всички видове данъци – общ доход, ДДС, ЗКПО, лихви и имуществени санкции
-сметка за обществено осигуряване,
-сметка за здравно осигуряване
-сметка за задължително допълнително пенсионно осигуряване.
В отделните сметки ще се погасяват първо най-старите задължения, като се запазва и правилото при тях да се погасяват първо главниците и след това лихвите.
Номерата на банковите сметки ще се публикуват на сайта на НАП, ще ги има в банковите офиси и в поделенията на „Български пощи“.
Какво означава това за нас, данъкоплатците?
При извършване на плащания, ние ще можем да направим избор в коя от тези сметки да внесем определена сума за погасяване на съответните си задължения. /Пример-имаме да плащаме данъци и здравни осигуровки, но желаем да платим само данъците си- внасяме съответната сума точно по тази сметка, важаща за данъците ни /.
Ако имаме за няколко месеца задължения за здравни осигуровки, ние трябва да подадем предварително искане и да посочим кое от задълженията си искаме да погасим първо. Ако не го направим, получената сума ще отиде за погасяване най-напред на старите ни задължения. Този избор ни е даден, за да не загубим здравноосигурителните си права.
Самоосигуряващите се лица също имат избор да посочат предварително кои от своите задължения искат да платят.
Но задължително е да се посочва изрично кое задължение се плаща, защото на практика можем да платим свои стари, вече погасени, задължения, което е необосновано и несправедливо, но е реална възможност.
За плащанията за данъци обаче няма подобен избор. Всичко постъпило по съответната сметка, отива за погасяване на най-старите ни задължения.

Въведена е и още една промяна – когато по съответната сметка сте внесли определена сума, дори и да не е настъпил все още падежът /денят, от който задължението ви трябва да се плати /, задължението ви ще се погасява преди крайния срок.
Трябва да изберем – или да се възползваме от погасителната давност и да не платим своите осигуровки, за които е изтекла законовата давност или да ги платим, но негубейки осигурителен стаж. Въпрос на лични сметки е….
Ако изпълним свое погасено по давност задължение, можем ли да искаме връщане на платеното? Отговорът за съжаление е НЕ!
Не пропускайте да подадете възражението си до НАП. Не разчитайте, че вашите погасени по давност задължения, ще бъдат автоматично отписани от системата на НАП. Следете сроковете и реагирайте своевременно. Възползвайте се от защитата, предоставена ни от закона.
ЗАКОНЪТ ЗАЩИТАВА БДЯЩИТЕ, А НЕ СПЯЩИТЕ- принцип, важащ в пълна степен за давността.
Нека бъдем активни!!!
Имайте предвид, че има определени обстоятелства, водещи до спиране или съответно до прекъсване на давността.
Всяка „активност”, предприемана от НАП спрямо нас, се „възнаграждава” от закона.Това за наше съжаление се отразява на срока, необходим за погасяване на задълженията ни. Ще направя примерно изброяване, а въпросът ще бъде развит подробно в отделна тема:
-Ако сме разсрочили или отсрочили задълженията си, ако ни бъде изпратена покана от НАП за доброволно изпълнение, ако спрямо нас са наложени обезпечителни мерки-запор на възнаграждение, запор на банкова сметка и други, ако сме юридическо лице и ни е извършвана ревизия, ако ни е бил издаден акт за установяване на вземанията, ако спрямо нас са започнати принудителни действия за събиране на вземанията и други.
Но независимо от спиранията и прекъсванията на давността, задълженията за данъци и осигуровки се погасяват с изтичане на срок от 10 години, освен ако не са разсрочени или отсрочени.
/ Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум /
Източник http://infolaw.bg (адвокат Мариана Розованова)

 

Тази новина има 1 коментара

  1. Галя Шишкова Reply

    Извинете ,казвам се Галя Шишкова прочетох подробно вашата статия за което много Ви благодаря!Със съпруга ми се получи същият проблем ,имаше фирма за алуминиева дограма със свой приятел съдружник.От 2009 година до средата на 2011год не са плащали осигуровки/ДОО,здравни/.От 2011година е започнал да плаща до сега без прекъсване .През м.януари 2017 година получаваме писмо от ТД на НАП гр.Благоевград че имаме за плащане осигуровки плюс лихви 7285 лева.Аз получих писмото и щях да получа удар ,направо се шокирах.Започнахме по обратния ред в Нап да проверим къде са отишли плащанията през тези години тогава се разбра ,че те са отишли по старите задължения ,не зная правилно ли е или неправилно ,но сега трябва да плащаме и ми е много интересно как така толкова години не са изпратили едно писмо за неплатени осигуровки и изведнъж такава сума.Те сигурно много хора са получили такива писма със шокиращи цифри.Написахме писмо до НАП но не зная дали ще получим някакъв отговор.Моля ,да ме посъветвате какво да направим в такъв случай.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.