Какво е необходимо да знаят родителите и учениците за прием след VII клас? 
Ето основните моменти от кампанията.

В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 12.06.2017 г. до 13.06.2017 г. служебна бележка с оценките от приемните изпити.
След обявяването на резултатите от приемните изпити и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /задължително напечатано/, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас в срок от 16.06. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено.
След обявяване на резултатите от първия етап на класирането (до 27.06.2017 г.) , приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 28.06. до 30.06.2017 г.
Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06-30.06.2017 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училище, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.


Необходими документи:
– Удостоверение за завършен 7 клас /копие/
– Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/
– Заявление /по образец/

На всички желаем класиране по посочено първо желание!

И още:

Всеки ученик, който успешно е завършил VII клас, участва в приема в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Учениците, които не са се явили на НВО по български език и литература и по математика също подават заявления за участие в класирането. Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2016/2017 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците след завършен VII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.
Списък на училищата, в които се подават заявления за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, може да видите ТУК .
Всеки кандидат подава само едно заявление. Това може да стане в училището, в което се е обучавал, или в друго училище по избор от приложения списък. За учебната 2017/2018 г. заявления за прием в VIII клас могат да бъдат подавани както на хартия в училищата, посочени в приложения списък, така и по електронен път.

За кандидатстващите за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, което при въвеждане на заявлението се сканира и се прикача в електронната платформа.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
Служебните бележки с резултатите от изпитите се издават от училището на седмокласника. След получаване на служебната бележка с резултатите от приемните изпити (12.06.–13.06.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г.
Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:
За първо класиране:
– 16.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 17.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 19.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 20.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 21.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
– 22.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа.
За трето класиране заявления се подават от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. във времето от 08.00 до 18.00 часа.

By hronika

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *